muzikos ir dailės mokykla

Vilimantas Vitartas

Vilimantas Vitartas

Vilimantas Vitartas – gerai žinomas Lietuvoje valtornininkas ir pedagogas. 1963-1967 metais mokėsi Šiaulių muzikos technikume (dabar Sauliaus Sondeckio menų mokykla) valtornos klasėje (dėst. Stasys Jautakas). 1967 metais laimėjo I vietą antrajame Lietuvos jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais instrumentais konkurse ir tais pačiais metais įstojo į Leningrado (dabar Sankt-Peterburgo) Valstybinės konservatorijos valtornos klasę (prof. Vitalij Bujanovskij). 1972 – 1975 metais mokėsi ten pat aspirantūroje.

V. Vitartas pradėjo dirbti 1966 metais Šiaulių miesto pučiamųjų orkestre (vadovas Stasys Jautakas). 1968 – 1972 metais grojo Leningrado filharmonijos simfoniniame orkestre (dirigentas E. Mravinskij, J. Temirkanov), S. M. Kirovo operos ir baleto teatre, o 1973 metais buvo pakviestas į Lietuvos filharmonijos simfoninį orkestrą. 1977 – 1987 metais dirbo Valstybinio pučiamųjų orkestro „Trimitas“ valtornų grupės koncertmeisteriu, o 1991 – 2003 metais dirbo Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) valtornų grupės koncertmeisteriu.

Grįžęs į Lietuvą, V Vitartas organizavo ir pats grojo įvairių sudėčių kameriniuose ansambliuose, ruošė solo programas. Dalyvavo daugiau nei 200 teminių koncertų vidurinėse bei muzikos mokyklose, aktyviai bendradarbiavo su Lietuvos kompozitoriais, atlikdamas naujus kūrinius valtornai. Daug koncertavo per radiją ir televiziją.

Pedagoginę veiklą V. Vitartas pradėjo Vilniaus J. Tallat – Kelpšos aukštesniojoje mokykloje (dabar Vilniaus J. Tallat – Kelpšos konservatorija) 1973 metais, kur dėsto valtornos specialybę iki šiol. 1991 – 2001 metais dėstė Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultete, o 1991 – 2016 metais dirbo Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje. 1980 – 1984 metais V. Vitartas vadovavo J. Tallat – Kelpšos AMM dieniniam skyriui, vėliau kelis metus buvo pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininku.

V. Vitartas aktyviai reiškėsi ir visuomeninėje veikloje: 1982 – 1988 metais sėkmingai vadovavo kultūros ir sporto deputatų komisijai, buvo 1985 metų Dainų šventės organizacinės komisijos narys. 1985 – 1988 metais visuomeniniais pagrindais dirbo saviveiklinio simfoninio orkestro „Vilnius“ pučiamųjų grupės koncertmeisteriu bei orkestro vadybininku (vadovas Česlovas Radžiūnas). Daug kartų konsultavo saviveiklinių kolektyvų vadovus, teikė metodinę paramą vaikų muzikos mokykloms, vaikų klubams bei būreliams, buvo daugelio respublikinių ir tarptautinių vertinimo komisijų pirmininku ar nariu. 1984 – 1986 metais buvo išrinktas Vilniaus miesto šachmatų federacijos Pirmininku. Kaip aktyvus žaidėjas dalyvavo daugelyje tarptautinių šachmatų turnyrų bei festivalių. Nuo 1990 metų V. Vitartas yra tarptautinės valtornininkų asociacijos narys.

Per daugiau kaip 40 pedagoginio darbo metų mokytojas ekspertas Vilimantas Vitartas išugdė daugiau nei 180 respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatų, kurie aktyviai dalyvauja Lietuvos kultūriniame ir muzikiniame gyvenime.

Geriausieji iš jų groja profesionaliuose kolektyvuose: Lietuvos nacionalinės filharmonijos simfoniniame orkestre, Lietuvos valstybiniame simfoniniame orkestre, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro simfoniniame orkestre, Kauno muzikiniame teatre, Valstybiniame pučiamųjų orkestre „Trimitas“, kariniuose bei kituose profesionaliuose kolektyvuose. Net 13 buvusių ugdytinių dirba orkestrų valtornų grupių koncertmeisteriais, daugelis dirba ir pedagoginį darbą – dėsto įvairiose šalies muzikos ir meno mokyklose.

Už aktyvią visuomeninę veiklą ir gerą darbą ruošiant atlikėjus-instrumentalistus yra daug kartų apdovanotas Kultūros, Švietimo ir mokslo ministerijų, Lietuvos respublikos Seimo pirmininko Artūro Paulausko, Ministro Pirmininko Algirdo Brazausko, Prezidento Valdo Adamkaus ir Prezidentės Dalios Grybauskaitės pagyrimo raštais bei diplomais.