muzikos ir dailės mokykla

LTRUEN

Dalia Matijkienė

Dalia Matijkienė

1979-1984 studijavo Lietuvos valstybiniame dailės institute Vaizduojamosios dailės pedagogiką, tapybos specializaciją.

Pedagoginį darbą pradėjo dirbti nuo 1991 m. Šalčininkų S.Moniuškos menų mokykloje, kurioje dėstė kompoziciją, meno istoriją, piešimą, tapybą. Besigilinant į pedagogines problemas pradėjo rašyti straipsnius, dalyvauti įvairiose meno edukologijai skirtose konferencijose, stažuotėse. 2002 m. apsigynė meno edukologijos srities daktaro disertaciją tema „Dailės dalykų integracija: meninio simbolio vaidmuo paauglių ugdymo turinio struktūroje“. 1998-2002 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete būsimiems dailės mokytojams Meno istoriją, Kompozicijos pagrindus. Nuo 2002 m. iki dabar dirba Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje Kompozicijos, Spalvotyros, Kultūros ir meno istorijos, Taikomųjų tyrimų dėstytoja. Taip pat vadovauja Medijų katedrai.

Dalios nuomone, nesvarbu, kokio amžiaus mokinys — jis gali būti nuo 3 iki 70 metų, svarbu, kad jame gimtų meilė grožiui, harmonijai ir supratimas, kad meną, kuris pakylėja, jaudina galima sukurti nuolat tobulinant praktinius gebėjimus piešti, tapyti, komponuoti ir įvairiapusiškai į jį gilinantis. Todėl labai svarbu būti jautriu, neabejingu visai gyvenimo įvairovei, stėbėti gyvenimo ir kultūros reiškinius, gilintis į įvairias meno rūšis — muziką, litertūrą, kiną, stengiantis visa tai išgyventi ir suprasti.